Pesticide-en-bestrijdingsmiddelen
Pesticide-en-bestrijdingsmiddelen

Over pesticiden

Alles over bestrijdingsmiddelen tegen ongedierte

Lees alles over pesticiden en de bijbehorende voor- en nadelen. Wegen de voordelen op tegen de nadelen? Wat doe je liever in plaats van het gebruik van gif? Je ontdekt het hier, inclusief een slimme, 100% milieuvriendelijke oplossing die goed is voor ieders gezondheid.

Pesticiden – de bestrijdingsmiddelen tegen ongedierte

Pesticiden zijn giftige chemicaliën. Ze worden gebruikt tegen schimmels, onkruid, insecten of dieren zoals muizen en ratten. In veel gevallen zijn pesticiden niet goed voor mensen vanwege de giftige stoffen die er in zitten.

Pesticiden die zijn toegestaan, zijn getest op veiligheid, effectiviteit en milieubelasting. Dat ze zijn toegestaan, betekent niet automatisch dat ze geen schade aan het milieu aanrichten. Bij verkeerd gebruik zijn bepaalde stoffen schadelijk voor het grondwater, de bodem of voor nuttige insecten.

Goed gebruik begint bij het volgen van de gebruiksaanwijzing. Je vindt de middelen die zijn toegestaan op de toelatingslijst van het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB). Je herkent op het etiket van de middelen of ze op de lijst staan aan het nummer dat begint met NL en eindigt op een N.

De voor- en nadelen van pesticiden als bestrijdingsmiddel

Voordelen van pesticiden

Uiteraard zijn er voordelen van bestrijdingsmiddelen, anders hadden ze nooit bestaan. Bij grote plagen is het gebruik van pesticiden soms te verdedigen, zoals bij enorme muggenplagen. Of stel dat er gif beschikbaar was geweest ten tijden van de pest, dan had dit duizenden of misschien wel miljoenen mensenlevens gered.

Nadelen van pesticiden

Het is in sommige gevallen moeilijk om te kijken of de voordelen opwegen tegen de nadelen. Deze afweging is vrij subjectief, hoewel de nadelen aangeven dat er serieuze risico’s vastzitten aan gebruik van pesticiden.

De nadelen zijn op zijn zachtst gezegd verontrustend te noemen. Pesticiden behoren tot de meest gebruikte chemische stoffen ter wereld en tevens tot de meest schadelijke stoffen voor de menselijke gezondheid.

Word je regelmatig blootgesteld aan dit soort chemicaliën, dan kun je acute vergiftiging oplopen. Veelgebruikte pesticiden voor in huis bevatten organofosfaten die gekoppeld zijn aan neurologische schade bij mensen.

Pesticiden zijn gelinkt aan diverse vormen van kanker. Epidemiologische studies hebben aangetoond dat insecticiden bijdragen aan de ontwikkeling van hersentumoren en aan leukemie bij kinderen. Uit andere studies blijkt dat er een verhoogde kans op een miskraam is bij vrouwen die lang in aanraking geweest zijn met pesticiden.

De bekendste pesticiden tegen ongedierte

Enkele bekende pesticiden zijn Bio Kill, Protect Home en Round Up. De laatste is een bekende naam omdat producent Monsanto er nog altijd van beweert dat het niet schadelijk is voor de gezondheid, ondanks vele studies die aantonen dat het bestanddeel glyfosaat zeer kankerverwekkend is.

Het is niet voor niets dat Nederland strenge eisen stelt over het gebruik van pesticiden als rattengif, muizengif of andere zeer giftige bestrijdingsmiddelen.

Wil je ongedierte bestrijden, kies dan liever voor een veilige en gezonde manier.

Veilig gebruik van bestrijdingsmiddelen

Bedenk altijd of je een ongedierteprobleem écht met bestrijdingsmiddelen moet of wilt bestrijden. Bij gebruik van bestrijdingsmiddelen is het belangrijk om je strikt aan de volgende punten te houden:

  1. Probeer een plaag niet volledig uit te roeien. Dit is onbegonnen werk, het compleet uitroeien van een plaag lukt je in de praktijk nooit.
  2. Wees extra alert op wat je gebruikt en hoe je het gebruikt. Je wilt geen dieren of nuttige insecten vergiftigen, laat staan andere mensen of je kind(eren). Voorkom te allen tijde dat giftige stoffen in het grondwater terechtkomen.
  3. Let er op dat je alleen producten koopt met een toelatingsnummer. Dit nummer staat op de verpakking en begint met NL en eindigt op N. Vermijd altijd niet-toegelaten middelen of middelen die alleen door professionele bestrijders mogen worden gebruikt.
  4. Houd je strikt aan de gebruiksaanwijzing. Doe je dit niet, dan loop je kans dat je milieuschade veroorzaakt. Houd de middelen buiten bereik van kinderen en huisdieren. Dank restanten af via het Klein Chemisch Afval en gooi plastic verpakkingen in de plasticbak.
  5. Gebruik geen huismiddelen zoals schoonmaakazijn, chloor of zout om een plaag aan te pakken. Ze kunnen de natuur beschadigen en werken niet per se tegen de plaag die je wilt bestrijden.
  6. Heb je last van een plaag? Neem contact op met een erkende en professionele ongediertebestrijder. Op die manier heb je in de meeste gevallen het snelste resultaat en weet je zeker dat het milieu er zo min mogelijk schade van ondervindt.

Lees altijd goed de verpakking

Onthoud dat gif in de meeste gevallen helemaal niet nodig is tegen ongedierte, onkruid, groene aanslag of schimmels. Besluit je toch een bestrijdingsmiddel te kopen, let dan op de volgende vier punten:

  1. Vermijd middelen waar geen ingrediënten op staan.
  2. Koop alleen middelen met een toelatingsnummer.
  3. Gebruik waar het voor bedoeld is, volg de gebruiksaanwijzing nauwkeurig op.
  4. Negeer vage claims.

Gif blijft gif, dus teksten als ‘niet schadelijk voor bijen’, ‘volledig plantaardig’ of ‘ecologisch verantwoord’ zijn hoe dan ook onzin. Laat je er niet door misleiden.

Het kan niet vaak genoeg gezegd worden: denk echt goed na of je gif wilt gebruiken. Andere manieren zijn vaak effectiever, milieuvriendelijker en beter voor je eigen gezondheid.

Liever ongedierte bestrijden op een veilige en gezonde manier?

Je hoeft geen pesticiden te gebruiken om van ongedierte af te komen. Er zijn gelukkige talloze milieuvriendelijke en gezonde oplossingen.

Hoe mooi zou het bijvoorbeeld zijn wanneer je een apparaatje in het stopcontact steekt en je in no-time van knaagdierenoverlast af bent? Het kan met een elektronische unit.

Je steekt de unit in het stopcontact en deze zorgt voor een minimale disbalans in het elektromagnetisch veld. Het heeft geen enkel effect op mensen, maar knaagdieren voelen de verandering direct en worden hierdoor dusdanig uit balans gebracht, dat ze al snel de neiging hebben om het gebied te verlaten. Geen kadavers, geen stank, geen overlast, geen gezondheidsschade en toch het probleem opgelost.